HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

چقدر سخت است...


سخت ترین روزهای عمرت باشد٬


دلتنگ شده باشی٬


از دلتنگی بزنی زیر خنده٬


همه فکر کنند چقدر خوشحالی!


و اشک هایت را فقط تاریکی ببیند...


و آبی که صورتت را می شوید...


به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 30 تير 1392برچسب:,♥ 20:33 ♥ HOMA ♥

Click here to enlarge

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 30 تير 1392برچسب:,♥ 20:30 ♥ HOMA ♥

مـــــــــــردونه حــــرف بزن،مــــــــــردونه بخــند،

مـــــــــــردونه گــــریه کن،مـــــــــــردونه عشـــــــق بورز

،مـــــــردونه ببــخش.....!

مــــــــرد باش و هیـــــچ وقت نامـــــــردی نکن

مخصـــوصا در حــــق کســــی کــــه

بــــــــــاورت کـــــرده و

بهت تکــــــــیه کـــرده

کلافه کـــــرده اے مــــــرا !!

 چـــــرا هميشه لبـــــخند هايت....

از نوشته هاے من قشنــــــگتر اســت !؟؟

 

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 29 تير 1392برچسب:,♥ 7:28 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 28 تير 1392برچسب:,♥ 18:40 ♥ HOMA ♥

 شب خوابیده بودم کابوس میدیدم

از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم

افسوس .....

یادم رفته بود که از نبودنت به خواب

پناه برده بودم....

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 28 تير 1392برچسب:,♥ 18:39 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 21 تير 1392برچسب:,♥ 15:55 ♥ HOMA ♥

بي خود با خودتــــــــــــــــــــــــــــــ كلنجار نرو.....

عاشقش شده اي....

اعتــــــــــــــــــــــــــــــراف كن.....

بگو كه دوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش داري.....

بگو كه نمــــــــــــــــــــيداند...

بگو كه خســـــــــــــــــــــته اي.......

بگو...

شيد بداند كه تنهــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــيست...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 21 تير 1392برچسب:,♥ 15:48 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 20 تير 1392برچسب:,♥ 8:59 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 19 تير 1392برچسب:,♥ 21:42 ♥ HOMA ♥

آدمــها کنــارت هستند . . . تا کـــی؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند

 

از پیشــت میروند یک روز . . . کدام روز ؟ وقتی کســی جایت آمد

 

دوستــت دارند . . . تا چه موقع ؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای

 

دوســت داشـتن پیــدا کنـند

 

میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! نه . . . ! فقط تا وقتی که نوبت

 

بــــــازی با تو تمام شود. . . و این است بازی باهــم بودن . . .

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 19 تير 1392برچسب:,♥ 20:30 ♥ HOMA ♥

میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون می کنه :

این که هر کاری در توانت هست براش انجام بدی ،

آخـرش بـرگرده بگه :

مگه من ازت خواستم!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 19 تير 1392برچسب:,♥ 6:34 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 19 تير 1392برچسب:,♥ 6:32 ♥ HOMA ♥

یه وقتایی که دلت گـرفته؛

بغض داری؛

آروم نـیستی؛

دلت بـراش تـنگ شده؛

حـوصله ی هـیـچ کسیو نـداری؛

به یــاد لحظه ای بیفت که:

اون هــمه ی بی قـراری هــای تـو رو دیـــد؛


اما... چـشمـاشـو بست و رفــت
...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 16 تير 1392برچسب:,♥ 16:32 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 15 تير 1392برچسب:,♥ 6:54 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 14 تير 1392برچسب:,♥ 17:35 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 13 تير 1392برچسب:,♥ 20:57 ♥ HOMA ♥

 

زلال که باشی دیگران سنگهای کف رودخانه ات را میبینند

برمیدارند و نشانه میروند درست سوی خودت.

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 13 تير 1392برچسب:,♥ 15:38 ♥ HOMA ♥

غریبه در حال عبور از جاده ای بی انتها بود و زیر لب با خود می گفت :

 

جاده ی بیچاره ، تو هیچوقت معنای عشق را نخواهی فهمید ،

و جاده در دل خود می گفت :

 

لعنت به این عشق ،

سال هاست که با التماس زیر پای تو افتاده ام

 

و برای برگشتت جاده شدم ولی تو هرگز نفهمیدی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 12 تير 1392برچسب:,♥ 11:58 ♥ HOMA ♥

مے دانے؟
 یڪ وقتــ هـایے  باید

 

روے  یڪ تڪـﮧ ڪاغذ بنویسے
" تعطیل استــ "
و بچسبانے پشتــ شیشـﮧ‌ے افڪارتــ
باید بـﮧ خودتــ استراحتــ بدهے

دراز بڪشے
دستــ هایتــ را زیر سرتــ بگذارے
بـﮧ آسمان خیره شوے
و بے خیال سوتــ بزنے
در دلتــ بخندے بـﮧ تمامـ افڪارے کـﮧ
پشتــ شیشـﮧ ‌ذهنتــ صفــ ڪشیده اند
آن وقتــ با خودتــ بگویے:
بگذار منتظــر بمانند...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 11 تير 1392برچسب:,♥ 19:13 ♥ HOMA ♥

همه آبهای دریاها هم نمیتوانند یک کشتی را غرق کنند مگر

 اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند بنابراین تمام نکات منفی

دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت مگر اینکه شما اجازه

بدهید... ... ... ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:,♥ 20:21 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 9 تير 1392برچسب:,♥ 16:19 ♥ HOMA ♥

 

دخــــــتــــــــــــراســـــــت دیگـــــــــــر
 
گـاهــی دلــــش میــــخواهــد
 
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوشتو
شــانه هایتو
که بعــدتـــــو،
آرام؛خــیلــــی آرام
 
در گوشش زمزمه کنی
بـبیــن مــــــن

عاشــــقـتــــــــــــــــــــــــــــم

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 6 تير 1392برچسب:,♥ 16:20 ♥ HOMA ♥


 فرقـی نمـی کند !! بگویم و بدانـی ...!

یا ...
نگویم و بدانـی..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جای جهان جا داری ...!

جایـی که دست هیچ کسـی به تو نمـی رسد.:

دلــــــــــــــم


 

مخاطب خاص من !!!!!!!!!!!!!!


هر چه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ،


چه برکتی دارد دوست داشتنت....

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 5 تير 1392برچسب:,♥ 6:27 ♥ HOMA ♥

 

خاطرات خیلی عجیبند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

گاهی اوقات میخندیم به روزهایی که گریه میکردیم..............

گاهی گریه میکنیم,به یاد روزهایی که میخندیدیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 4 تير 1392برچسب:,♥ 6:35 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 2 تير 1392برچسب:,♥ 12:10 ♥ HOMA ♥

 

توی دنیا

دوتا نا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی

یکی من که کسی جز تو ندیدم

 

 

قایقت می شوم

بادبانم باش

بگذار هر چه حرف پشتمان میزنند مردم 

 

باد هوا شود

دورترمان کند ...

 

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 2 تير 1392برچسب:,♥ 12:8 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز