HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

بــنـده حـتى شــده بـا زور تـــو را مـى خــواهـــم
 
تــا بــدانـى بــه چـه مـنـظـور تــو را مـى خـواهـم !
 
عـاشـقى كـارِ دل اســت و دو طــرف بــى تـقـصــيــر
 
طــبـقِ فــرمـايــشِ مــذكــور تــو را مـى خــواهــم
 
گــرچــه " آن جــور ... " كــه گـفـتـن نـشــود ، امــا بــاز
 
مـطمـئـن بـاش كـه " ايــن جــور ... " تــو را مـى خـواهـم
 
آن شــبِ وصــل كـه گـفـتـنـد ولـى نــزديـك اســت
 
لاجــرم مـدتـى از دور تــو را مــى خــواهــم
 
مـطــربـى چـون كــه حـــرام اسـت در اســلامِ عــزيــز
 
بــى دف و تـنــبـك و تـنـبــور تــو را مـى خــواهــم
 
از هــمــان بــدو تــولــد كـه بـگـيــرى ... آن وقــت ،
 
بــرســى ... تــا بــه لــب گـــور تـو را مـى خـواهــم
 
زشــتـى ات هــر چــه كــه بـاشــد بـه نـظــر زيـبــايـى
 
ايــن مـنــه كـلـه خــر و كــور تــو را مـى خـواهــم ...
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:,♥ 16:11 ♥ HOMA ♥

برایِ تــــو می نویسم

می رومـــ
 
و پشتـــــ خواهمـــ کــرد
 
به تمـــامیِ تپشــهایِ این دقایــــق
 
دل خواهمــ کَنـد 
 
بی تـــــو خواهمــ زیـستـــــ
 
گوش خواهــمــ سپـرد
 
 فریــاد خواهمــ شد
 
مهربان نخواهمــ بـود
 
دل نخواهمــ سپرد
 
 آرامـــــتر که شدمــ
 
بــــــی تــــــو خواهمــ مــــــرد ... ♥ 
 
برای تو
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:,♥ 16:8 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز