HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

خودش را در آغوش دیگری تصور می کرد . . . !

 

دســتـای مـــن ســــرده یـعـنی کـه مــن تـنـهــام

 

یـعـنی ازت دورم , یـعـنی تـــو رو مــیـخــوام ...

 

ایـنـو بفـهـم...!

 

˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙

 

خـــداونـدا . . . !

 

اراده ام را بـه زمـــان کــودکــی ام بـازگــردان ،

 

همــان زمــان کـه بــرای یـکــبـار ایـستـادن ،

 

هـــزار بـار می افــتـادم امـا نـا امــیـد نـمی شــدم . . .

 

˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙

 

وقـتـی مــرا در آغــوش می گـرفت چـشمانـش را می بـست!

 

نمــیدانم از احـسـاس زیـادش بــود یا ایـنکه…

 

خــودش را در آغـــوش دیگـری تـصــور می کــرد…!

 

˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙ ˙·٠••٠·˙

 

اونـے کـہ واســـہ شُـمــا ادّعـــا مــے کـنـہ

 

واســـہ بــودنِ با مــآ دُعــا مـے کـنـہ!

 

عـآرهـ عـــزیــزم !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 30 بهمن 1392برچسب:,♥ 17:47 ♥ HOMA ♥

شعر عاشقانه خداحافظ عشقم

 

خــداحـافـظ بـرو عـشقـم ، بــرو کـه وقــت پــروازه

 

بــرو کـه دیــدن اشـکات ، مـنــو بـه گــریـه مـینـدازه

 

نــگاه کــن آخـر راهــم ، نـگاه کــن آخــر جــاده سـت

 

نمیـشه بعــد تــو بــوسـیـد ، نمـیشـه بـعـد تــو دل بـست

 

مـنــو تنـهـا بــذار اینـجـا ، تــو ایــن روزای بی لـبـخـند

 

کـه بایــد بـی تــو پـرپـر شـه ، که بایــد از نـگات دل کـنـد

 

حـلالــم کــن اگـه مــیـری ، اگـه دوری اگـه دورم

 

اگـه با گــریـه مـیـخـندم ، حـلالــم کــن کـه مـجـبـورم

 

نگــو عـادت کـنم بـی تـو که مـیــدونی نـمیـتـونـم

 

کـه میـدونی نفـسهـامــو بـه دیــدار تــو مــدیــونـم

 

فــدای عـطر آغــوشـت بـرو که وقــت پـروازه

 

بـرو که بـدرقــه داره مـنـو بـه گــریـه مـیـنـدازه

 

بــرو عشـقـم خـداحافـظ بـرو تـو گــریـه حلالــم کـن

 

خــداحافظ بــرو امــا عــزیــز مــن حلالــم کــن

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 30 بهمن 1392برچسب:,♥ 17:45 ♥ HOMA ♥

خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟

 

خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری

خدا جون میگن تو خوبی ، مثل مادرا می مونی

اگه راست میگن ببینم عشق من کجاست میدونی؟

خدا جون میشه یه کاری بکنی به خاطر من؟

من می خوام که زود بمیرم آخه سخته زنده موندن

من که تقصیری نداشتم پس چرا گذاشته رفته؟

خدا جون تو تنها هستی میدونی تنهایی سخته

زنده بودن یا مردن من واسه اون فرقی نداره

اون می خواد که من نباشم، باشه ،اشکالی نداره

خدا جون می خوام بمیرم تا بشم همیشه راحت

ولی عمر اون زیاد شه حتی واسه یه ساعت

خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 30 بهمن 1392برچسب:,♥ 8:50 ♥ HOMA ♥

هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد . . .

 

نــگاه ســاکـت بـاران بــه روي صـــورتــم دزدانــه مــيلـغـزد

 

ولـي بـاران نـمــي دانــد کـه مــن دريـايي از دردم

 

به ظـاهـــر گــر چــه مي خــنـدم

 

ولـي انــدر سـکـوتـي تـلـخ مي گــريــم

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 29 بهمن 1392برچسب:,♥ 11:37 ♥ HOMA ♥

همین جایی که هستی باش،عذاب رفتنت کم نیست...

 

هـمــین جــایـی کـه هـسـتی بــاش

 

از ایــن خــونـه بــری کیـشـی

 

تــو ایــن خــونـه خــودت شــاهـی

 

داری ســرباز کـی مـیـشی؟

 

همــیـن جــایـی کـه هـستی بـاش

 

عــذاب رفـتـنت کــم نـیسـت

 

تــو حــوای کـسی مـیـشی

 

کـه مــن مـیـدونــم آدم نیـسـت...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 15 بهمن 1392برچسب:,♥ 17:50 ♥ HOMA ♥

شعر زیبای عاشقانه ببار بارون

 

بـبـار بـارون کـه ایـنجــا شـکل زنــدونـه

ببـار بـارون دل بـی طـاقــتـم خــونـه

بـبـار بـارون ؛ یکی عـشقـش رو گــــم کـــرده

بـبار بارون قــراره گــریــه بــرگــرده
 
نـمیــدونـم چــرا بـد شــد ؛ چــرا از خــوبیــام رد شــد

شـــایـد بـازم بـیـاد خــونـه ؛ بـگه بـی مــن نمـیتـونــه

اونــو یـادم مـیـاری تــو ، بـایـد بـازم بـبـاری تــو

بـبـار بارون تــو بـا آواز مـنـو یـاد چــشـاش بـنـداز

ببار بارون ، مــن اینـجـا گـیـج و داغـــونـم…بـبار بـارون

بـبار بـارون ، کــه بـی عشـقـش نـمیـتـونـم

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 15 بهمن 1392برچسب:,♥ 17:47 ♥ HOMA ♥

داشتن آدم هایی که حالت را میپرسند...

 

کـــم ســـرمــایــه ای نـیســت؛

 

داشـتــن آدم هــایــی کــه حـــالـــت را بــپـرســنـد . . .

 

ولــی از آن بـهــتـــر

 

داشـتـن آدم هــایـی اســت کـه وقـتـی حـالـــت را مـی پــرسـند ،

 

بـتــوانـی بـگــویـی : خــــــوب نیـستـم . . . !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:,♥ 15:40 ♥ HOMA ♥

گل آفتابــــگردان

 

گـل آفـتاب گـــردان را گفتنــد :

 

چـــرا شــب هــا ســـرت را پاییــن می انــدازی ؟

 

گفــت : ســتاره چشمــک میــزنـد ، نـمی خـواهـــم به خـورشـید خیانــت کنـم ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 12 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:16 ♥ HOMA ♥

 

واسه چی داری قلبمو میکشی دنبال خودت ؟ ! ؟

 

بزار با دردهام بمیرم هرچی دارم مال خودت . . .

 

خاطره هاتو و عکس هاتو بردارو از اینجا برو

 

برای آخرین دفعه به خدا میسپارم تورو . . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 12 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:15 ♥ HOMA ♥

به دلتنگی هایم دست نزن !

 

چـقدر بـده کـه تـو ميتونــي خودتـو خـر کنــي ؛

داغـون کنــي ،

بدبـخت کنــي !

امــا ....

نميتونــي خودتـو بـغل کنــي ؛

آروم کنـي ،

از تنهـايـي دربيــاري ... !!!

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 10 بهمن 1392برچسب:,♥ 19:3 ♥ HOMA ♥

اسمشو با تمام عشق صدا میزنی . . .

 

وقـتی یـه چـیــزی بـهـت میـگـه حـــرصـت دراد... 

 

بـرمـیگــردی و بـا اخـــم نـگاش میـکـنی و یــه ضــربـه مـیـزنی 

 

بـه بـازوش کـه بـگی خـیلی بـدی... 

 

امــا تنـهـا کاری که اون مـیکنـه یـه لبـخـنـد مـیـزنـه و مـیگـه : 

 

زدی؟!...مـنــو زدی؟بـاشه...! 

 

قـهــر مـیکـنـه و روشـو بـرمـیگـردونـه ...

 

اونـجــاس کـه دلـت میـگیـره...اسـمشـو بـا تـمــام عـشـق صــدا میـکـنی 

 

دسـتـاتـو میـگیـره و میـگـه جــونـم؟ شــوخی کــردمــو مـیـبرتـت تـو آغـوشـش....

 

چـشـاتــو میـبنـدی و دلــت آروم میـگـیـره!!! 

 

اونـجــاس کــه مـیگی خــدایــا ازم نـگـیـرش...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 10 بهمن 1392برچسب:,♥ 19:2 ♥ HOMA ♥

سکوت...

 

ســـاکت کــه مـــیشینی...

مـــیذارن پـای جـــواب نداشــتنت،  عــمرا بــفهمند،

داری جـــــون مــیدی

 

تـا حــرمت هـا رو نـــگه داری ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 9 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:4 ♥ HOMA ♥

غصه هایم درون سینه ام به چاه میروند . . .

 

آرامــشي مـليــــح در گــــوشـــه چـشــمــانــم . . .

مـــانـنـد بـارانـي بـــروي شيـــروانـي..

امـــا…

نــاودان نــدارد..!!

غـصـــه هــايــم درون سيـــنـه ام بــه چــــاه مـيـــرونـد . . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 8 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:13 ♥ HOMA ♥

تو رو با تموم خوبی و بدی دوست دارم . . .

 

تو رو با تموم خوبی و بدی

تو رو با هر چی که هستی دوست دارم

حتی وقتی میگی دوستم نداری

تورا با یه دنیا غصه دوست دارم

حتی وقتایی که شیرین نمیشی

من تورو غصه به غصه دوست دارم

تورو با تموم شادی و غمت

حالا از همیشه بیشتر میخوامت

تورو تا وقتی نفس تو سینه هست

تورو تا لحظه ی اخر میخوامت

تورو حتی وقتی بی محبتی

حتی وقتی مثل سنگی دوست دارم

دیگه تنهام نمیزاری وقتی که

من تو رو به این قشنگی دوست دارم

فداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شم الهی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 8 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:10 ♥ HOMA ♥

نمیدونی چرا زنده ام ... نمیدونم چرا هستم

 

چشـــــام بسته ستـــــــــــ

ولــــی فکـــــــــــــــــرم یه عمـــــــــــــــره که نخوابیــــــــــــده

مـــــرورتـــــــــــــــــــ میکنمــــــــــــــــ هـــــربار

بهــــــــــــم حــــــــــــــس جـــــــــــنون میــــــــــــــــده

نفـــــــــــــس میکشــــــــــــــم و اشکـــــــــام،

نشـــــــــــون میـــــــــــــــــدن چقـــــــــــــد خستـــــــــــــــه م

نمیــــــــــــدونی چــــــــــــــرا زنـــــــــــــده م

نمیــــــــــــــدونم چــــــــــــــــرا هستــــــــــــــــــــــــــم ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 7 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:18 ♥ HOMA ♥

دختری که غم هایش را خودش میداند و دلش...

 

ســــــخت است...

 

سخت است درک کردن

 

دخــــــــتری که غـــم هایـــــش را

 

خودش میــــداند و دلش ...

 

که همه تنــــــــــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

 

که حســــــــــــــرت میـــــخورند

 

بـــخاطر شاد بودنــــــــش ...

 

بخاطر خنده هایــــــــــــــش ...

 

... و هیـــــــــــــــــچکس

 

جز همان دختــــــــر نمیــــداند چقدر تنهاســــــت ...

 

که چقدر میـــــــــــــــــــترسد ...

 

از باخـــــــــــــــتن ...

 

از اعتـــــــــــــمادِ بی حاصلش ...

 

از یــــــــــــــــــخ زدن احساس و قلبـــــــــــــش ...

 

از زندگـــــــــــــی ...
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 7 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:14 ♥ HOMA ♥

دنیای عجیب ما آدمها…..

 

دنــیـای عـجـیبیســت دنـیای مــا آدمــهــا . . .

 

بــــرهـنـه می آیـیـم، بــرهـنـه مــیـرویـم

 

بـا ایــن همــه عـــریـانی…قـلــب هیچـکس پـیــدا نیـست

 

دوســـت می داریــم،دوســت داشـتـه میـشـــویـم

 

بـا ایــن همــه تنـهـــاییـم…

 

بـه زنــدگی خـیـلی هــا غـبطــه می خـــوریـم

 

خـیلـی هــا بــه زنــدگی مــا غبـطـه می خــورنـد

 

بـا ایــن همــه هــرگــــز راضـی نیــستـیـم…

 

هـمـــه روزی میـمیــرنـد ، هـمــه روزی میـمیــریــم

 

بـا ایــن هـمــه حـــرص مــا را پـایـانی نیــسـت...

 

در حـــالی کـه همــیشـه از درد زیسـتـن می نـالـیـــم

 

هـمــه گـاهی گـنـاه می کنـنـد، هـمــه گاهی گنـاه میـکنیـم

 

با ایــن همــه مــا مـقصــر نیـستـیـم

 

و انـگـشت اشـــاره مــان هـمیـشـه ســـوی دیگـــریـست

 

دنیـای عـجیبی ست

 

دنـیای عـجیــب مــا آدمـــها…..

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 6 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:0 ♥ HOMA ♥

جدیدترین اس ام اس های دوستی و رفاقت

 

اگـــر تنـهــایی ام چـشــم مـــرا بـسـت ،

 

اگـــر دل از تـنــم افـتـــاد و بشکســت ،

 

فـــدای قـلـــب پــاک آن عـــزیــزی

 

که در هـــر جــا کـه باشــد یــاد مــا هست . . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ

به هیچ ستاره ی دیگری سلام نخواهم کرد...!

 

قـــــــول داده اَم…

گاهـــی

هَـــر اَز گاهـــی

فــانـــوس یادَت را

مــیان ایـن کــوچـه هــای بـی چــراغ و بـی چـلچلـه، روشَـــن کنَــم

خیالـت راحـَــت ! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَـنـــوز هَــم دَر ایــن شَــب هـای بـی خــواب و بـی خـاطـــِره

مـیــان ایــن کــوچـــه هـای تـاریـک پَـرسـه میزَنـَــم

اَمــا بـــه هیچ سِتـاره‌ی دیگـَری سَــلام نَخــواهــَـم کَــرد…

خـیالَـــت راحَــــت !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 5 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:15 ♥ HOMA ♥

http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/Pictures/8589711.gif

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ
♥ شنبه 5 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:13 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ
♥ شنبه 5 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:11 ♥ HOMA ♥

منو باش که فکر میکردم تو به عشق من اسیری . . .

 

مـنــو بـاش کــه فـکـر میـکـردم تـو بـه عـشـق مــن اسـیـری . . .

فـکــر میکـردم کـه نـباشــم سـاده از دوریـم میمیـری !

مـنــو بـاش کـه فکـر میـکردم تـو تـا آخــرش بـاهـامی . . .

فکــر میـکردم تـا همــیشـه تـو رفـیـق گــریـه هــامـی !

مـنـو بـاش کـه بـا خـیالــت هــر نـفـس نـفـس کـشیـدم . . .

مـنـو باش کــه تــوی چـشمـات عـکـس چـشمـاتـو مـیـدیـدم !

 

مـنـو بـاش کـه بـاز بـه یـــــادت دارم اینــجـا کـــم مـیـارم

 

مـنــو بـاش کــه تـــوی شـعـــرام بـازم اسمـتـو مـــیـارم . . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 3 بهمن 1392برچسب:,♥ 20:7 ♥ HOMA ♥

شعر زیبای عاشقانه قصه ی ما . . .

 

شـــروع شــد قـصــه ی مــا از نـگاهــی غــرق دلـشــوره

چــقــدر نــزدیـک دلـهــامــون چـقــدر دسـتـای مــا دوره

مــن ایــن جـملـه تـبـدارو نــوشـتـم روی دیــوارم

مـیگفـتـم شــب بخـیـر نـازم مـنی کـه بـی تـــو بـیـدارم

حــالا چـنـد ســال ازون روزه کـه تــو رفـتی و گــریـونـم

میـگفـتی راهـمـون دوره نـباشـم بـهتـره جــونـم

دیـگـه واژه تـرک خــورده روی دیـــــوار قـلـب مــن ..

هـمیـن ثـانـیـه هــای گـنـگ تــه خـطـو نـشــون مـیـدن

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

ﻣـــﻦ ﮐــﻪ ﻏـﺼـﻪ ﻫـﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﺳــﺮ ﻭﻗـﺖ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺭﻡ ،

 

ﭘـﺲ ﭼـﺮﺍ ﺗﻨﻬـﺎﯾـﯿﻢ ﺧـﻮﺏ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ؟!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 2 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:4 ♥ HOMA ♥

آدم های احساســـی

 

از انســـان هــای احســـاسـی بیشـتــر بتـرســید :

 

آن هـــا قـــادرنـد ناگهــانی

 

دیگــر گـــریه نکننـد

 

دوســــت نـداشتـه بـاشـند

 

و قیــد هـمـه چـیـز را بـزننـد

 

حـتی زنــدگی . . .

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 1 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:10 ♥ HOMA ♥

نمی دونم چرا یک شب فراموشی نمی گیرم . . .


نـمـی دونــی تـــو ایــن روزا چـقــدر از زنــدگـی سـیــرم

دارم مـی مـیــرم از ایـنـکـه تــو رفـتی و نـمـی مـیـرم

نـمـی دونـی تــو ایـن روزا چـقــدر یـاد تــو می افـتـم

تــه دنـیـام نــزدیـکه نــگاه کــن کــی بـهــت گـفـتـم

کـجــا بـایــد بــرم بـی تــو، تــویـی کــه قــدّ ِ دنـیـامـی

کـه هــر جــایـی رو مـی بـیـنـم نـبـیـنـم پـیـش چـشمـامی

بــرم هــر جــای ایــن دنـیـا شــبـم بـا بــغـض دمـســازه

آخــه هــر جــا یــه چـیــزی هـســت مــنُ یــاد تــو بـنـدازه

نـمی دونــم تــو ایــن بــرزخ کــی از ایــن درد مـی مـیــرم

نـمــی دونــم چــرا یـک شــــب فــرامــوشــی نمـی گـیــرم

مــنُ اینــجــا بـکُـش وقـتی قـــراره تـازه رویــا شـی

اگــه تـا آخـــر دنـیـا قـــراره تــو دلـــــــــم بـاشـی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 1 بهمن 1392برچسب:,♥ 6:8 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز