HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

دنیا را عاشق کرده ای و خود از هفت دولت آزادی!

 

دستــــــــ مــــــن

خـــالیستـــــــ از بــودن تـــــو

امــــا دلـــــم...

تـــا دلـتــــــــ بخـــواهـــد

از تـــــو پــــر استـــــــ ...!

شعــر هــای عـــاشقــانــه ام را

کــه فـقــط بــرای تـــو مــی نــوشـتـــم ...

بــرای ایـن و آن مــی فـــرسـتـادی !

دنیــا را عاشـــق کـــرده ای و خـــود...

از هـفــت دولــــــــت آزادی !!!

بـاز هــــم شـــــــــــب شــــد

 

و مـــن هـنـــوز بـی عـشــق تــو از تـمــــام رویــاهــا دلـگیــرم

 

امـشـــب در انـتـظـار یـک "شـــب بـه خـیـــر" تــا صــبح بـیـدار خــواهــم مـانــد

 

امـــا تـــو چشــمـاهـای زیـبایــت را بــه رویــاهــا بســـــپــار

 

شبـــــ بـــه خـیــر

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,♥ 17:19 ♥ HOMA ♥

تاوان اعتماد به بعضیا یه عمر پشیمونیه....!

 

این بار که عاشــق شــدم . . .

 

دوســـتت دارم رو اصــلأ به زبــون نــمیــآرم !

 

قــربــون صـــدقه رفـتـن کــه هیــچـی !

 

نگرانیامــم بـــروز نــمیـدم . . . !

 

وقــتی حــالش خـــوب نــبـود بـاهـاش صـحبــت نمــیکنـم . . .

 

آرومــش نمــیکنـم...

 

باهــاش زیاد بـیـرون نـمیــرم!

 

تـا اگــه جــدا شــدیــم خـیـابـونـای شهــر عـــذابــم نــدن . . .

 

بــه چشـمـاش خـیــره نـمیشـم تـا دلــم گـیــر چــشمــاش نـشن . . .

 

سعـی میـکنـم وقـتـی داره خــودشــو بــرام لــوس میکـنه

 

بحــثُ عــوض کنــم تـا صــداش کـه یـادم اومــد دیــوونــه نـشـم !

 

وقـتی خــواســت قــسم بـخــوره کته تـنــهام نمــیـذاره،

 

انـگشتـمــو مـیــذارم رو لـبـش و میگــم لازم نیــست قـسم بخــوری !

 

حرمــت خــدا رو نشکــون . . . !

 

خـلاصــه اصــن بـهــش گـیــر نمــیـدم و پـاپیـچـه کـاراش نـمیـشـم . . .

 

انــگار نــه انــگار . . .

 

مــن تـجـــربــه کـــردم . . .

 

تــاوان اعـتـمــاد بــه بعـضـیا یــه عـمــر پــشیمــونـیـه.....!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,♥ 17:17 ♥ HOMA ♥

دلم گرفته از این شهر و آدمهایش...

 

مـــا بـه هـــم نمـی رســیـم...!

امّــا
. . .

بهــتـریــن غــریـبه ات مــی مـانــم


کـه تــو را هــمیشـه دوســـت خــواهــد داشــت . . .

 

دلــــــــــــــــــم گــرفتـه از ایــن شـهــــر


که آدمـهــایـش ،

هـمچــــون هــوایـش نـاپایـــدارنــد . . .

گـاه آنـقـــدر گـــرم کــه نـفـســت میــگیــرد

گاه چــنان ســـرد کـه بــدنــت مـیلـــرزد . . . !

 

مـــن و تــو ، "مــا" كه نشــــديــم هـيــچ ،

 

مــن نـيمــی از خــــودم را هــم باختـــم . . . !

 

هـنـــوز هــم مــرا بــه جـان “تـــــــــــــــــو” قــســم مى دهــند . . . !

مى بـیـنى؛

تنــــــــــــــــــــها مــن نیـستـم 

 

که رفتنــــــــــــــت را بـاور نمـى کــنـم…!!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 28 دی 1392برچسب:,♥ 6:43 ♥ HOMA ♥

راهی جز جدایی نیست . . . !


ﺗـﺎ ﺣـــﺎﻻ ﺩﻟـــﺖ ﺧـــﻮﺍﺳﺘــﻪ ﮐــﻪ ...

 

ﻫﻤــﯿــﺸﻪ ﻭ ﻫـﻤــﻪ ﺟــﺎ ﺩﺭ ﮐـﻨـــﺎﺭ ﯾـﮑﯽ ﺑـﺎﺷـﯽ ..

 

ﺗــﺎ ﺣــﺎﻻ ﺩﻟــﺖ ﺧـــﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑــﻪ ﮐـﺴﯽ ﺑــﮕﯽ ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..

 

ﺗـﺎ ﺣـــﺎﻻ ﺧـــﻮﺍﺳـﺘﻪ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑـــﺮﺍﯼ ﮐــﺴﯽ ﻓـــــــــﺪﺍ ﮐﻨـﯽ ..

 

ﺗـﺎ ﺣـــﺎﻻ ﺧــﺪﺍ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـــﺎﻃــــﺮ ﺧـﻠﻘـــﺖ ﮐﺴﯽ ﺳــﺘـﺎﯾــﺶ ﮐــﺮﺩﯼ؟

 

ﺑــﻪ ﺍﯾــﻦ ﻣﯿﮕـﻦ ﻋﺸــــــــــﻖ

 

ﺣـــــﺲ ﻗــﺸﻨـﮕﯿــﻪ ! ﻣـﮕــﻪ ﻧـﻪ؟

 

خـــیـلی ... !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 27 دی 1392برچسب:,♥ 16:23 ♥ HOMA ♥

تو رو با تموم خوبی و بدی دوست دارم . . .

 

تو رو با تموم خوبی و بدی

تو رو با هر چی که هستی دوست دارم

حتی وقتی میگی دوستم نداری

تورا با یه دنیا غصه دوست دارم

حتی وقتایی که شیرین نمیشی

من تورو غصه به غصه دوست دارم

تورو با تموم شادی و غمت

حالا از همیشه بیشتر میخوامت

تورو تا وقتی نفس تو سینه هست

تورو تا لحظه ی اخر میخوامت

تورو حتی وقتی بی محبتی

حتی وقتی مثل سنگی دوست دارم

دیگه تنهام نمیزاری وقتی که

من تو رو به این قشنگی دوست دارم

فداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شم الهی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 27 دی 1392برچسب:,♥ 16:20 ♥ HOMA ♥

منو ببخش خدا جونم . . . !

 

میـخـــواســـتــم بابـــت هـــر گـناهی شمــعی روشـن کـنــم

ســـوخـتنـش را ببیـنـم و جـهــنـم را یـادآور شــوم

امــا گــناهــانــم آنـقــــــــدر زیـاد بــودند کــه تــرسیــدم . . .!

ترسیــدم دنـیا را بـه آتــش بـکشــم!

خدایـــــــــــــا . . .

بابــت هــر شبـی کـه بـی شکــر ســر بـر بـالیــن گــذاشـتم . . .

بابــت هـــر صـبحی کـه بـی ســلام بـه تــو آغـــــاز کـــردم

بابــت لـحــظات شــــادی کـه بـه یـادت نـبــودم

بابــت هـــر دلــی کــه شـکستــم

بابــت هـــر گــره که بـه دسـت تــو بـاز شــد

 

و مــن بــه شــانـس نسـبتـش دادم


بابــت هــر گــره کـه بـه دستــم کــور شــد و مقـصـر تــو را دانــسـتم

منـــو ببــخـش خـــــــــــدا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونم
. . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 26 دی 1392برچسب:,♥ 18:28 ♥ HOMA ♥

مخاطب خاص اگه خــــــاص باشه !

 

ﻣـﺨـﺎﻃــﺐ ﺧـــﺎﺹ ﺍﮔـﻪ ﺧــــــــﺎﺹ ﺑﺎﺷﻪ ... !!!

ﻻﺯﻡ ﻧﻴـﺴﺖ ﺷﻤــﺎ ﺩﻭﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧـﻠـﻮﺕ ﮐﻨﻲ . .

 

ﺧــﻮﺩﺵ ﻭﺍﺳــﻪ ﺑـﻮﺩﻥ ﺷﻤـﺎ ﺟــﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮐﻨـﻪ ...

ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻫــﺮ ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﻴــه ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﺸـﻮﻥ ﻣــﺎﻟﻪ ﺷﻤـﺎﺳﺖ ...

ﺧــﻮﺩﺵ ﺗـﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪ ﺩﻧـﻴﺎ ﻧﺸــﻮﻥ ﻣﻴـﺪﻩ ﻭ ﻣﻴـﮕﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﻟــﻪ ﻣـﻨﻪ !

ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﮑــﺮ ﺭﻓﺘـﻨﺶ ﺑﺎﺷﻴـﺪ . . .

 

ﺧـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻣــﺪﻩ که ﺑﻤﻮﻧﻪ !!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 26 دی 1392برچسب:,♥ 18:25 ♥ HOMA ♥

قطاری که چشم دیدن مرا ندارد...

 

این روز ها…


بـه هـر مـردی بـخـواهـی تـکـیـه کنی …


بـایـد جـسـمـت را بـه او هـدیـه کـنـی …


طـعـمـش را کـه چـشـیـد


مـثـل آدامـس تـف مـی کـنـد کـف زمـیـن …


بـاز مـی چـسـبـی ته کـفـش عـابـری عـاشـق پـیـشـه…


از دلـت کـه خـبـر نـدارنـد …

 

نـنـگ هـرزگـی مـی بـنـدنـد …

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 26 دی 1392برچسب:,♥ 18:22 ♥ HOMA ♥

آهای اونایی که . . .

 

آهای اونایی که...

 

دست تو دست عشقتون خوشبخت زندگی می کنین

 

اونایی که الان با عشقتون خوشین

 

اونایی که هر لحظه به عشقتون اس ام اس می دید و شادیــد

 

همش گوشیتون زنگ میخوره و اس ام اس دارید...

 

هیچی...

 

((واسه اونایی که الان تنهـان دعا کنید...))

 

اونام مث شما یه روزی خوش بودن 

 

یه روزی عاشق و حالــا تنهان، گوشیاشون رو میزه...

 

همش به صفحه ش نگاه می کنن 

 

گاهیم گوشیاشونو خونه جا میزارن 

 

و یادشون میره اصلا گوشی هست!!

 

این تنهاییه خیلی خطرناکـه دعا کن هیچکس مبتلا نشه 

 

دعاکن همه به اونی که میخوان برسن 

 

و باهاش بـــاشن تا آخر عمر... آمین

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,♥ 18:2 ♥ HOMA ♥

دوست دارم

 

یه "دوســـــــــــت دارم"هـــایی هـــم هست...

مـــــــــیدونی دروغـــه هــــــا...

ولی قــــلــبت واسه بــــــاورش...

به عقلــت الــــــــــــــتماس مــــــیکنـــه...!
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,♥ 17:59 ♥ HOMA ♥

نغمه های عاشقانه ی دلتنگی من....

 

دستــم را بالا مــی برم

 

و آسمان را پایین مــی کشـــم

 

مــی خواهــــــم بزرگــــــی زمین را نشان آسمان دهـــــــم

 

تا بداند

 

گمشده ی من

 

نه در آغــــوش او

 

که در همین خاک بـــــــی انتهاست

 

آنقدر از دل تنگـــــی هایـــــــم برایش

 

خواهــــــم گفت

 

تا ســـرخ شود

 

تا نــــم نــــم بگرید

 

آن وقت رهایش مـــی کنــــــــم

 

و مـــی دانــــــم

 

کســــــی هــــــرگــــــز نــــــخواهد دانست

 

غـــــــم آن غروب بارانـــــــی

 

همه از دلتنگـــی های من بود

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,♥ 17:58 ♥ HOMA ♥

تاریخ انقضای تو توی دلش تموم شده . . . !

 

اگـــــه بـهش زنـــگ ميزني ُ رد ميکنه . . .

 

اگـــــه بهش ميگي دوسـ ـت دارم و اون فقــــط ميخنده . . .

 

اگـــــه شـــــبآ بدون شبــخير گفتن تــــو خوآبش ميـ ـبره . . .

 

يعني تــــآريخ انقضـ ـآي ِ تــو توي دلــــش تموم شده . .!

 

اين يـ ـ ه قـــــآنونه . . !

 

بــــآ قـ ـآنونِ آدمــــآ نجــــنگـ . .!

 

غــرورت لــــِه ميشهــ . . .!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,♥ 19:26 ♥ HOMA ♥

امشب دوباره اومدی تا رویاهام رنگی بشه...

 

امـشــب دوبـاره اومــــدی تـا رویــا هــام رنـگی بشــه

 شــایـد همـین خــواب عمـیـق پـایـان دلتنگی بشـه

 امشــب دوبـاره اومــدی تـا خــوابمــو رنـگی کنـی

 تـا چشمــای مغــرورمـو درگـیـر بی صـبـری کـنی

 دارم نـگاهــت میکـنم داری ازم دل میـبری

 چشــم بر نمیــدارم ازت تــو از همــه زیـبا تــری

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,♥ 19:22 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 17 دی 1392برچسب:,♥ 6:17 ♥ HOMA ♥

به هیچ ستاره ی دیگری سلام نخواهم کرد...!

 

قـــــــول داده اَم…

گاهـــی

هَـــر اَز گاهـــی

فــانـــوس یادَت را

مــیان ایـن کــوچـه هــای بـی چــراغ و بـی چـلچلـه، روشَـــن کنَــم

خیالـت راحـَــت ! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَـنـــوز هَــم دَر ایــن شَــب هـای بـی خــواب و بـی خـاطـــِره

مـیــان ایــن کــوچـــه هـای تـاریـک پَـرسـه میزَنـَــم

اَمــا بـــه هیچ سِتـاره‌ی دیگـَری سَــلام نَخــواهــَـم کَــرد…

خـیالَـــت راحَــــت !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 17 دی 1392برچسب:,♥ 6:15 ♥ HOMA ♥

دلی برام نمونده که دوباره بشکنیش بری . . .

 

تنهــــاتـريــن تـنهــا مـنــم ، تــو ايــن سكــوت بي نـفــس 

 

هـمـــدم تـنهــايي مــن ، خــاطــره هــام بــوده و بــس 

 

دلــــم ميـخــواد كـه تـا ابـــد ، كسي ســــراغ مــن نـيــاد 

 

ديگــه نـميخـــوام هـيـچ كسـو ، هيـچ كـسي ام مـنــو نـخــواد 

 

ميخـــوام كـه تــوي تنـهـايي ، خــاطـــــره هـاتــو بــــو كـنــم 

 

ميخـــوام بـا دريــاي دلــــم ، دنـيا رو زيـــر و رو كـنــم 

 

گــريـه ديگــه بســه بــرام ، چـشمـــام ديگـه نـا نــداره 

 

چيــكار كنــم بــدون تــو ، زنــدگي معــنا نـداره

 

هميــشـه مي گفتـي ميخــواي ، كـه تـنهــا مـــال مــن باشـي 

 

تــو لحظــه لحظـه هــاي مــن ، تــو مـــاه و سـهـــم مــن باشـي 

 

دلــي بــرام نـمـــونـده كـه ، دوبـاره بـشكنيـش بـــري 

 

خـــوب ميــدونــم نمـي مــونـي ، هميــشه تـــــو مســــافـــري

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 17 دی 1392برچسب:,♥ 6:15 ♥ HOMA ♥

http://axgig.com/images/71226614202936083217.jpg

دلتنگم

مثل مادر بی سوادی که

دلش هوای بچه اش را کرده

ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 16 دی 1392برچسب:,♥ 6:28 ♥ HOMA ♥

عزیزم من غیر تو با هیشکی نبودم . . . !

 

اکـثـــر آدمـهــایـی کــه میگـن مــن از دروغ متنـــفـرم ،

 

در حـقــیـقـت از دروغ شـنـیدن متنـفـرند ، نـه از دروغ گفـتـن . . . !!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 14 دی 1392برچسب:,♥ 6:33 ♥ HOMA ♥

دنیای عجیب ما آدمها…..

 

دنــیـای عـجـیبیســت دنـیای مــا آدمــهــا . . .

 

بــــرهـنـه می آیـیـم، بــرهـنـه مــیـرویـم

 

بـا ایــن همــه عـــریـانی…قـلــب هیچـکس پـیــدا نیـست

 

دوســـت می داریــم،دوســت داشـتـه میـشـــویـم

 

بـا ایــن همــه تنـهـــاییـم…

 

بـه زنــدگی خـیـلی هــا غـبطــه می خـــوریـم

 

خـیلـی هــا بــه زنــدگی مــا غبـطـه می خــورنـد

 

بـا ایــن همــه هــرگــــز راضـی نیــستـیـم…

 

هـمـــه روزی میـمیــرنـد ، هـمــه روزی میـمیــریــم

 

بـا ایــن هـمــه حـــرص مــا را پـایـانی نیــسـت...

 

در حـــالی کـه همــیشـه از درد زیسـتـن می نـالـیـــم

 

هـمــه گـاهی گـنـاه می کنـنـد، هـمــه گاهی گنـاه میـکنیـم

 

با ایــن همــه مــا مـقصــر نیـستـیـم

 

و انـگـشت اشـــاره مــان هـمیـشـه ســـوی دیگـــریـست

 

دنیـای عـجیبی ست

 

دنـیای عـجیــب مــا آدمـــها…..

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 14 دی 1392برچسب:,♥ 6:31 ♥ HOMA ♥

جدیدترین اس ام اس های دوستی و رفاقت

 

اگـــر تنـهــایی ام چـشــم مـــرا بـسـت ،

 

اگـــر دل از تـنــم افـتـــاد و بشکســت ،

 

فـــدای قـلـــب پــاک آن عـــزیــزی

 

که در هـــر جــا کـه باشــد یــاد مــا هست . . .

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 14 دی 1392برچسب:,♥ 6:30 ♥ HOMA ♥

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم

چشمانش عسلیست

نه برای رنگش

برای اینکه شیرین ترین لحظاتم

در چشمان او خاطره شده اند . . .

چقد دلم برای رنگ عسلیشون تنگ شده ....

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 13 دی 1392برچسب:,♥ 16:21 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 12 دی 1392برچسب:,♥ 17:41 ♥ HOMA ♥

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیدتو مرور کنی

وبگـــــــــــــــی به سلامتی خودم که اینقـــــــــــــدر تحمل داشتم ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 12 دی 1392برچسب:,♥ 17:39 ♥ HOMA ♥

در قلــــــــــــب کوچکم

 
فرمانروایــــــــــــی میکنی
 
بدون هیچ نائب السلطنه ای
 
کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد
 
بهترین پادشاه تاریخ را در
 
دل داشــــــــــتن....!
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:,♥ 15:19 ♥ HOMA ♥

هیچی نگو فقط برو......

فقط برو،تنهایم بذار ،بیشتر عاشقت شوم..

برو و از زندگی پشیمونم نکن...

فقط بروووووووووو..

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 10 دی 1392برچسب:,♥ 13:59 ♥ HOMA ♥

ای غرور لعنتی...

با توام..

صدامو میشنوی...

دیگه نمیخوام تو زندگیم دخالت کنی...

به خاطر تو بارها از خواسته هام و آرزوهام گذشتم..

دیگه بهت اجازه نمیدم به زندگیم لطمه بزنی میفهمی..؟!

میخوام عاشق بمونم ....عـــــــــــــاشــــــــق!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 10 دی 1392برچسب:,♥ 13:56 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,♥ 6:19 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,♥ 6:17 ♥ HOMA ♥

وقتی بغضم شکسته شد...
 
و نفس هایم؛
 
غرق شد در اندوه و بی تابی،
 
فقط "سکوت" با من بود!!
 
گاه گاهی که تنم...
 
خسته از لحظه ها؛
 
به سوی تلخ ترین مرداب زندگی کشیده می شد،
 
و شب هایی که بالشم
 
خیس می شد از اشک شبانه حسرت...
 
فقط "سکوت" با من بود
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 6 دی 1392برچسب:,♥ 15:18 ♥ HOMA ♥

انسانها به آن چیزی که دوست دارند نمی رسند مگر با صبر بر آنچه که دوست ندارند.
.

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 4 دی 1392برچسب:,♥ 6:32 ♥ HOMA ♥

سکوتـــــــ پشت گوشی تلفن سنگین ترین سکوتهاستــــــــــ.

نه از دستـــــــــــ ها کاری ساخته است ؛

نه از چشــــم ها...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,♥ 17:33 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,♥ 17:26 ♥ HOMA ♥

دلــــــم یکـــــ خیابــــــان می خــــواهد ..

کـــه بشــــود بـــا تــــــ♥ــو قـــدمــ زد ..

جایی کهــ مردمــــش زبـــــان مــا را بلـــد نیستـــــند ..

مـــــن بــــــه زبـــــــــان خــــودمانــــــِی ...

هــــی بگــــــویـــم دوســـتــــتـــــــــ دارمـــــــ :x

و عـابران درگــــِیر این کنجکـــاوی باشــــند ..

مـــن چــــه می گــویم که تـــ♥ــو اینــطور میخـــــــندی ..

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,♥ 11:52 ♥ HOMA ♥

میگن آرامش یعنی هروقت قهر کنی مطمئن باشی کسی جاتو نمی گیره …

ما که تا یه عشوه اومدیم طرف عروسی کرد رفت...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 2 دی 1392برچسب:,♥ 19:29 ♥ HOMA ♥

دختر بچه : دوسِت دارم

پسر بچه : مثل آدم بزرگا؟!

دختر بچه : نـــــــه … راستـــــــکی ..!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 2 دی 1392برچسب:,♥ 15:43 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 1 دی 1392برچسب:,♥ 18:32 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 1 دی 1392برچسب:,♥ 9:52 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز