HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

خدایا:

مرا یاری ده تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم قدری با کفشهای او راه بروم

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 20:8 ♥ HOMA ♥

زندگی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است

بیخیالی سپر هر درد است

باز هم می خندم  آنقدر میخندم که غم از رو برود

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 19:47 ♥ HOMA ♥

در بازی رفاقت دیدیم نارفیقانی را که بر دل ساده رفیقشان خنجر زدند و قهقه زنان فیگور زرنگی بر خود گرفتند؛ تلنگری خوردم، که رفاقت رسم انسان است نه هر بی سر و پایی!

"تقدیم به سرور رفیقان"

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 14:11 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 14:9 ♥ HOMA ♥

زندگی دو از گلگونی رخسارت بهاری بی شکوفه است

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 6:18 ♥ HOMA ♥

من برای متنفر بودن از کسانی که از من منتفرند وقتی ندارم،زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.(کورش بزرگ)

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 6:12 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 6:6 ♥ HOMA ♥

دوست داشتن را باید از درخت آموخت،وقتی زرد میشه،وقتی می میره،وقتی ازش جدا میشه،بازم پای اون درخت می مونه!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:,♥ 20:10 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز